สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวรายงานโดยนายเสนีย์ วิเชียรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง ก่อนเริ่มกิจกรรม ประธานในพิธีได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนไว้อาลัยการจากไปของนายปุณกัลย์ บุญเริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ เป็นเวลา 1 นาที ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จากนั้น  เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และรถสายตรวจออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงและล่อแหลมต่อความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด