สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 7/2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564 จากเลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร พินะสา เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษา และนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จากนั้น ได้ประชุุมสภากาแฟ ปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3