สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแลหรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.59 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแลหรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หลังเก่า ชั้น 2 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด รวมทั้ั้งสืบสานพิธีโบราณถวายช้างเจ้าพ่อพญาแลหนึ่งเดียวในโลก