คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมาย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์ และ น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายแและแผน  ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน  ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  โดย นายจิรายุส ทะนสุข ผอ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ