สพป.นราธิวาส เขต 1 ติวเข้มนักเรียนเตรียมพร้อม O-NET

วันที่ 20  ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอนเสริม O-NET) เพื่อเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ ของโรงเรียนในกลุ่มลำภู-บางนาค-โคกเคียน (กลุ่มเมือง1) โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 ธ.ค. 61
รุ่นที่2 วันที่ 26-27 ธ.ค.61 รุ่นที่ 3 วันที่3-4 ม.ค.62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1