แอบส่องโรงเรียนเล็กในหุบเขา รร. Stand Alone สพป.นศ.2

แอบส่องโรงเรียนเล็กในหุบเขา  รร. Stand Alone สพป.นศ.2

..**//เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาวง ซึ่งโรงเรียนเล็กในหุบเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านเขาวง ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนายโกวิท  เอียดเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง มีนักเรียน จำนวน  67 คน ครู 4 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับจ้างตัดยางและรับจ้างทั่วไป นักเรียนยากจน โดยโรงเรียนจัดอาหารให้ทานฟรีทุกคน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ หัวละ 20 บาท ซึ่งมีอาหาร 2 อย่างหรือ 3 อย่างในแต่ละวันและจัดเพิ่มผลไม้หรือขนมหวานในบางวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว โดยส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีทักษะที่หลากหลาย เช่นการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลา เพื่อให้มีเนื้อสัตว์ สามารถนำมาประกอบอาหารกลางกลางวันได้เพียงพอทุกวัน ดังนั้นจึงเน้นการซื้อวัตถุดิบมาทำโดยนำผักในแปลงของโรงเรียนเป็นตัวเสริม เมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมอาหาร ครูกับนักเรียนจัดเวรเพื่อทำอาหารกลางวัน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่ครัว ทำให้มีเงินเหลือมาซื้อวัตถุดิบทำอาหารแต่ละวัน แต่ผลเสียคือครูและนักเรียนต้องเสียเวลาในการเข้าครัวเตรียมอาหาร แต่ก็ต้องยอมรับในจุดนี้เพราะไม่มีทางเลือก

..**//ด.ญ.เพ็ญประภา  ด้วงจันทร์ (น้องฟีน)และด.ญ.กรกมล  อ่อนชาติ (น้องแตงโม) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นเวรประจำวันมาช่วยทำอาหารคุณครูในวันนี้  ด้านน้องฟีน กล่าวว่า หนูชอบมากที่จะช่วยคุณครูทำอาหารในแต่ละวัน รู้สึกตื่นเต้นมากทำให้หนูรู้วิธีการปรุงอาหาร และทำให้หนูทำอาหารเป็น เมื่ออยู่บ้านก็สามารถประกอบอาหารกินเองได้  ส่วนด้านน้องแตงโม กล่าวว่า บางวันคุณครูพาไปเก็บผัก เก็บไข่ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน หนูสนุกกับการทำกิจกรรมดังกล่าวมาก ทำให้หนูมีความรู้และมีประสบการณ์เพิ่ม และจากการเรียนในห้อง หนูและฟีนเรียนอยู่ในระดับดีมากของห้อง นอกจากชอบทำอาหารแล้วยังช่วย เพื่อนๆ ให้อ่านวิเคราะห์และคิดเลขเป็นอีกด้วย

..**//ด้านนายโกวิทย์  เอียดเนตร  กล่าวว่า  ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กจาก  20  บาท เป็น 21 บาท ก็ยังดีที่ได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง  สำหรับโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 67 คน ซึ่งแสดงว่าได้เพิ่ม จำนวน 67 บาทเท่านั้น ตามความคิดเห็นของตนเองควรดูแลลดหลั่นกันไป หรือจะใช้สูตรแยกคิดในการจัดสรรตามขนาดโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านเขาวงนั้นจัดประสบการณ์เกษตรในครัวครัวเพื่อให้ นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิต  รู้จักดายหญ้า ขุดร่องปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก สามารถปรุงอาหารเองได้ ทำให้มีประสบการณ์ชีวิตรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ตามสภาพต่อไป