สพป.ชลบุรี เขต 3 : มอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชบุรี เขต ๓ ร่วมพิธีรับมอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ จำนวน ๔๐๒ ชุด จากชมรมปันน้ำใจสู่น้องและสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สำหรับการเรียนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งกราด    https://photos.app.goo.gl/Nhh2m1ykG373SK5T7