สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ และประชุมทีมผู้บริหาร ปรึกษาหารือแจ้งข้อราชการสำคัญ

เมื่อ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 08.15 น. ข้าราชการและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ เพื่อฝึกทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ณ หน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จากนั้น ท่าน ผอ.เขต ได้ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อปรึกษาหารือแจ้งข้อราชการและภาระกิจงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3