ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว อ.หนองบัวระเหว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว พบปะคณะผู้บริหาร คณะครู ตรวจเยี่ยมห้องเรียน บริบทรอบๆโรงเรียน ชื่นชมในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการเรียรการสอนผ่านทาง DLTV และได้ร่วมปลูกต้นยางนาร่วมกับนางสำอาง คำเสียง ผอ.โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ