สพป.ชบ.3:รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

https://www.facebook.com/chon333