สพป.สระแก้ว เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายชนิด ปาปะโลม นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีกาศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการประเมิน นายปรีดี โสโป และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมิน ,นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.17 คณะกรรมการประเมิน และ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์  คณะกรรมการประเมิน ได้เข้าประเมินและสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพข่าวจาก ปชส. สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)