สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเวทีเสวนา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงทุกรูปแบบของนักเรียนในสถานศึกษา ระหว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กับ สถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเวทีเสวนา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงทุกรูปแบบของนักเรียนในสถานศึกษา ระหว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กับ สถานศึกษาในสังกัด และได้รับเกียรติจาก ดร.สุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดยนายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อนพิธีเปิดได้จัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพต้อนรับ ภาพพิธีเปิด ภาพพิธีบันทึกข้อตกลง ภาพเวทีเสวนา