ศึกษาดูงาน พัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายชัยชนะ สระทองทา รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(บรรจุใหม่)และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี