สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทุกเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นได้นำเสนอการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ โดยมีนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ นำเสนอเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้ฝึกการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3