ผอ.สอ.สพฐ. ลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ติดตามการดำเนินงาน รร.คุณภาพชุมชน รร.STAND ALONE และรร.มัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียน STAND ALONE และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์