การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางบังอร  กมลวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก จาก 8 จังหวัด 19 เขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการ  การประชุมในวันนี้เป็นการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินแต่ละประเภทซึ่งได้ดำเนินการออกประเมินแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดโดย ซึ่งศูนย์ประสานงานฯ  ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  มานำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลที่ได้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.5039727142764151

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว