สพม.พงภกรน. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม”

+++++วันที่ 1 มีนาคม 2564  นางวิมพ์วิภา รักสม รองผอ.สพม.พงภกรน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.พงภกรน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม”ของพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา  มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา      ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม 19 หน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนให้เกิดพลังความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ลดรายจ่ายและเสริมสร้างรายได้ ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก  ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา    เรวดี…ภาพ / ข่าว