ผอ.สพม.รอ เป็นประธานพิธีทำบุญโรงเรียน พิธีเปิดป้ายอาคารหอสมุด 50 ปี รัชดาภิเษก และพิธีลงเสาเอก-เสาโท หอประชุมสองชั้น โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.รอ เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พิธีเปิดป้ายอาคารหอสมุด 50 ปี รัชดาภิเษก และพิธีลงเสาเอก-เสาโท หอประชุมสองชั้น ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดยมี นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)