สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา.10.30 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายเชษฐา หนองเหล็ก ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ และนายเอกชัย เลิศบัวบาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563  ของโรงเรียนในเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว จำนวน 7 โรงเรียน 1 สาขาโรงเรียน โดยมีนายปฎิวัติ เทียบอุ่น ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว  ประธานเครือข่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ(แอดมิน)  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ