สพป.ชลบุรี เขต 3: เปิดบ้านวิชาการ อนุบาลเศรษฐกิจพอเพียง 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์2654 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เปิดบ้านวิชาการ อนุบาลเศรษฐกิจพอเพียง 2563 โดยการบริหารงานของนายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง นางธนาวดี ทองอ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ดำเนินกิจกรรม สำหรับงานนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

https://www.facebook.com/chon333