ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรีจำกัด

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มาสังเกตการประชุมฯ ในฐานะที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรีจำกัด  โดยการดำเนินงาน  นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรีจำกัด  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ในวันเสาร์ที่22 ธันวาคม  2561 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
-เวลา07.30-11.00น. ลงชื่อรับเงิน 1500 บ. ตามหน่วยของตนเอง

-เวลา08.50น.เข้าห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ชั้นบน

-เวลา09.00น.จับรางวัล 20รางวัล

-เวลา 10.00 น.จับรางวัล10รางวัล

-เวลา 10.30 น.จับรางวัล10รางวัล

รางวัลละ1000บาท รวมทั้งหมด40รางวัล เป็นเงิน 40,000บาท
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกอำเภอเมือง  ดังนี้
นางยุพิน ศุพนคร
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์
นายประจบ จันทร์ภู่
นายวันชัย แสงดาว
นายมานัส นกสี
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกอำเภอท่าช้าง  ได้แก่
นายวินัย โชติพนัส
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกอำเภออินทร์บุรี ได้แก่
นายสมบูรณ์ เสือสุภาพ
นายสุเทพ รุ่งโรจน์
ในนาม สพป.สิงห์บุรี ขอแสดงความยินดี กับทุกท่าน ค่ะ