สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านมะเดื่อ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านมะเดื่อ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากเกษตรอำเภอเขาชะเมา ส่งเข้าประกวดคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง