สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1


วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ของสถานศึกษา ซึ่งการดำเนินการเลื่อนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก เลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2564 ตามข้อมูลนับตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนของสถานศึกษา จำนวน 57 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์