สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีและมอบของที่ระลึก แก่โรงเรียนในสังกัด ที่สร้างชื่อเสียงให้สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แสดงความชื่นชมยินดี ขอบคุณและมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริหาร คณะครู และลูกๆ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่ทำชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจ ให้โรงเรียนและ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2 ในงานมหกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลรางวัลทำให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นลำดับที่ 6  ติด 1 ใน 10  ของเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย ผอ.เขต ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้บริหาร คณะครู โดยเฉพาะลูกๆนักเรียน ที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจนำชื่อเสียงกลับมาให้โรงเรียนและสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอให้ลูกๆนักเรียนมั่นพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อความสำเร็จต่อไป สร้างความประทับใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และลูกๆ นักเรียน เป็นอย่างยิ่ง โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3