สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คณะศึกษานิเทศ และครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีและทรงร่วมปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด