สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ “การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ “การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง” เพื่อนำเสนอข้อมูลรายโมเดล (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) และรับฟังข้อสังเกต ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1