สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จ.พะเยา เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงาน โดยร่วมพิธีเปิดงาน เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา มีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นได้ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน