สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับส่งมอบ-รับมอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์สอบฯ ส่งมอบแบบทดสอบการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) O-NET ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับตัวแทนศูนย์นำแบบทดสอบไปยังสนามสอบ จำนวน 29 สนามสอบ พร้อมรับมอบกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 สนามสอบ ณ ห้องประชุมใหญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพส่งมอบแบบทดสอบ ภาพรับมอบกระดาษคำตอบ