สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงานและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และในโอกาสนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 191 กิจกรรม จำนวน 56 โรงเรียน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน