ผอ.สพม.42 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา

นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จ.พะเยา เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงาน โดยร่วมพิธีเปิดงาน เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา มี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นได้ออกตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน