สพป.นราธิวาส เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

วันที่ 17-20 กันยายน 2561 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 มอบหมายให้นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่ม DLICT) และคณะทำงาน  ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณของโรงเรียนในโครงการ DLTV ทุกจุด เพื่อรองรับสื่อสัญญาณอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง จำนวน 28 โรงเรียน ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 ตามนโยบายสำคัญของ สพฐ.