มอบบ้านนักเรียนตาม “โครงการสร้างบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนตาม “โครงการสร้างบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย” พร้อมด้วย นายเคน อาจดวงดี และ ดร. ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อมอบบ้านให้กับ ด.ช. ศักดิ์ติคุณ ยอดสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 3 อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์