สพฐ.ร่วมรับชมรายการ “ครูปล่อยแสง” และหารือการขยายผลการเผยแพร่รายการ


วันที่ 18 มีนาคม 2564  น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นผู้แทน สพฐ.เข้าร่วมรับชมรายการ “ครูปล่อยแสง” และร่วมเสวนา “ครูเปลี่ยนเพื่อใคร ใครเปลี่ยนเพื่อครู” ณ  โรงหนังห้องสมุด (Thai PBS Theatre) สถานีโทรทัศน์  Thai PBS

ตามที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และเครือข่ายด้านการศึกษาจัดทำรายการเรียลลิตี้ “ครูปล่อยแสง” ผ่านช่องทาง “Active Learning TV (ALTV)” จำนวนทั้งสิ้น 15 ตอน


เป็นการมุ่งส่งเสริมพัฒนาด้านจิตวิญญาณของความเป็นครู  เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ตัวแทนครูทั้ง 12 ท่านจากเครือข่ายโครงการก่อการครู  และเป็นช่องทางในการสื่อสารแก่ครูทั่วประเทศให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน  ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  รวมถึงการศึกษานอกระบบ  ผ่านเรื่องเล่าของครูและมุมของวิทยากร  โดยมีกำหนดการออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน