ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง , ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง และ  ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมและมอบนโยบายการจัดการ ศึกษาและเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษให้กับข้าราชการ ครูและบุคลากรทาง การศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน โดยมี นายทองสมาน น้อยวิเศษ ผอ.รร.บ้านโคกโต่งโต้น ประธานเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ดร.ชนาธิป สำเริง ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา,ศูนย์อินเทอร์เน็ต,ร่วมปลูกต้นยางนาร่วมกับนายสมชาย ขอสินกลาง ผอ.โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี, ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ส้มป่อย-บัวบาน ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ