ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพลูกจ้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูอำเภอโพนทอง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และได้พบปะสมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพลูกจ้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายวิชัย คำมุลศรี ช่างไฟฟ้า ช.4 รร.คำพระโคกก่งวิทยา เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพลูกจ้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด