ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (ทำบุญวันเกิด) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ นำคณะผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และคณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (ทำบุญวันเกิด) ณ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และคณะได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน, เยี่ยมชมสวนผักแนวตั้งปลอดสารพิษซึ่งนำมาใช้ประกอบอาหารให้นักเรียน, ชมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบ และบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยรอบ โดยมี นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งและคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

สุกัญญา หมั่นจิตร์