ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 และพลับพลาชัย 1

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 และพลับพลาชัย 1 ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง และโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 25 โรงเรียน ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร่วมรับชมผลงานและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 เหรียญทอง ชนะเลิศดันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ด้วย