สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น 2 สพป.สมุทรสาคร