สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการชี้แจงการบริหารการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็น ประธานการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การบริหารจัดการสอบดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะชี้แจงการดำเนินงานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมคือหัวหน้าสนามสอบและคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ จำนวนทั้งหมด 84 คน จำนวน สนามสอบ 40 สนามสอบ ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จะดำเนินการสอบในวันพุธที่ 24 มีนนาคม 2564