ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดี โรงเรียนในสังกัด สร้างชื่อเสียงให้กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกๆ นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล และโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ มาให้โรงเรียนและสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางวิชาการฯ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 ระดับประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการนี้ ท่าน ผอ.เขต ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร คณะครู และลูกๆ นักเรียน และได้ขอบคุณชื่นชม  ที่ร่วมกันสร้างผลงานเป็นที่น่าประทับใจในครั้งนี้