ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เวลา และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 08 875 7 2770

รายละเอียดดังไฟล์แนบ นี้