สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชย.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ,อัยการจังหวัดชัยภูมิ, ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ดำเนินการทุก setting ผ่านมา คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและนอกสถานศึกษา กระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบหมายภารกิจงานรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่   9 มกราคม 2562 โดยให้คำแนะนำและให้ทุกหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินงาน และได้เน้นย้ำสถานศึกษาให้จัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE ให้ครบทุกแห่ง ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ