สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

วันที่ 26 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ ในการนี้ นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชย.3 ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นศิริมงคลร่วมกับ นายมณีแสง นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) คณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ