ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองฯ ของโรงเรียนบ้านหัวดอย

วานนี้วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ติดตามผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหัวดอย ต.ท่าสายเพื่อตรวจติดตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน Agenda Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการส่งเสริมผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย พร้อมเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดเชียงรายและคณะครูโรงเรียนบ้านหัวดอยร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย