สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายเคน อาจดวงดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์