สพป.นราธิวาส เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

27 ธันวาคม 2561  นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์  รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1  ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา