สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูลทั้งหมด 2 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มดู่ลาด ดงมะไฟ 2. กลุ่มทรายมูลไผ่

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูลทั้งหมด 2 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มดู่ลาด ดงมะไฟ 2. กลุ่มทรายมูลไผ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)