สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายธิติวุฒิ นาคุณทรง,ดร.นิมิตร์ ฤทธิ์ไธสง,นายพิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 40 สนามสอบ