ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์เอน โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ และโรงเรียนวัดน้ำอาบ อำเภอโพธิ์ทอง

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์เอน  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ และโรงเรียนวัดน้ำอาบ  อำเภอโพธิ์ทอง  ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูลูกจ้างและนักเรียน และเยี่ยมห้องเรียนดูการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  อาคารสถานที่ โดยได้เน้นย้ำในเรื่อง ความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นสำคัญ.//