สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564  ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายวินัย พันธ์ุมี  ข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายไกรสร ชาติชนะ ผอ.รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ กรรมการ เข้าประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2/2564 ของนายภุชพงษ์ ศรีโฉม ผอ.รร.บ้านห้วยบง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ในการบริหารงานที่ครอบคลุม ด้วยภาระกิจ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  โดยมีนายทองสมาน น้อยวิเศษ ผอ.รร.บ้านโคกโต่งโต้น ประธานเครือข่ายส้มป่อย – บัวบาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น คณะกรรมการ เข้าประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนายมานะ อยู่ทรัพย์ ผอ.รร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) อ.บำเหน็จณรงค์ โดยมีนางสุกัญญา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศฯ ประจำเครือข่ายบึงชวน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการประเมินในครั้งนี้